Umowa nr UDA-RPPD.01.05.00-20-0151/17-00

o dofinansowanie Projektu „Rozwój przedsiębiorczości i zatrudnienia firmy Inter Fusion Helena Składanek położonej w gminie wiejskiej Łomża, w której rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 poprzez inwestycję w nowoczesny park maszynowy

Nr projektu WND-RPPD.01.05.00-20-0151/17

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach,
których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

Projekt pn. „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności Inter Fusion Polska poprzez wdrażanie innowacji w zakresie stolarki okiennej

nr umowy UDA-RPPD.01.03.00-20-0243/17-00

dla projektu
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskie na lata 2014-2020